The ALOHA Chant as composed by Aunty Pilahi Paki and translated into English using the noahuna (secret or esoteric) meaning of the Hawaiian.

AKAHAI E NĀ HAWAIʻI

LŌKAHI A KŪLIKE

ʻOLUʻOLU KA MANAʻO

HAʻAHAʻA KOU KŪLANA

AHONUI A LANAKILA

~~~~

ALOHA MAI E NĀ HAWAIʻI

O KE ALOHA NŌ KAU MEA NUI

EŌ MAI E NĀ HAWAIʻI

NĀ PUA, NĀ LEI, NĀ MAMO

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA

Make this offering a habit, all persons of Hawaiʻi:

Obtain oneness, free of duality,

Let thoughts be at ease,

Emptiness is your anchor,

Be with your breath until complete union.

~~~~

Come from ALOHA, all persons of Hawaiʻi,

If you are fully of ALOHA, you will do great things,

What say you, all people of Hawaiʻi?

All children, all beloved, all descendants,

Indeed, no one is greater than another, with ALOHA,

Indeed, no one is greater than another, with ALOHA.

The ALOHA Chant as composed by Aunty Pilahi Paki and translated into English using the hoʻopukakū (outer or literal) meaning of the Hawaiian.

AKAHAI E NĀ HAWAIʻI

LŌKAHI A KŪLIKE

ʻOLUʻOLU KA MANAʻO

HAʻAHAʻA KOU KŪLANA

AHONUI A LANAKILA

~~~~

ALOHA MAI E NĀ HAWAIʻI

O KE ALOHA NŌ KAU MEA NUI

EŌ MAI E NĀ HAWAIʻI

NĀ PUA, NĀ LEI, NĀ MAMO

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA

Kindness, meekness all Hawaiian persons,

Unity, harmony with conformity,

Agreeable, pleasant with thoughtfulness, consideration,

Humility befitting one’s place, position,

Patience with a view to triumph, victory.

~~~~

Love, greetings to you Hawaiians,

With love for all our good, esteemed things,

Answer to us, Hawaiians,

The children, descendants of Hawaiʻi,

Greetings with Love,

Greetings with Love.

© Copyright - Hoʻi ka Hā. Hoʻi ka Hā is a fiscally managed program of Hawaiʻi Children’s Action Network (HCAN), a 501(c)(3) nonprofit organization (Tax ID 94-3257650).