Composed by Pilahi Paki

AKAHAI E NĀ HAWAIʻI

LŌKAHI A KŪLIKE

ʻOLUʻOLU KA MANAʻO

HAʻAHAʻA KOU KŪLANA

AHONUI A LANAKILA

~~~~

ALOHA MAI E NĀ HAWAIʻI

O KE ALOHA NŌ KAU MEA NUI

EŌ MAI E NĀ HAWAIʻI

NĀ PUA, NĀ LEI, NĀ MAMO

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA

ʻANOʻAI NŌ ME KE ALOHA